רגולציה

רגולטור ויקיפדיה –

ההתפתחות של הרגולציה במדינת ישראל אינה התרחשה תוך פרוצדורה מסודרת ובחשיבה ארגונית כוללת. החל בשנות ההקמה הראשונות של מדינת ישראל רוב אמצעי הייצור והשירותים ההכרחיים היו בבעלות הממשלה או לחלופין בבעלות ההסתדרות הכללית כארגון עובדים שהיה בעל זיקה לשלטון. ההתפתחות הזאת גרמה לחקיקה ולהקמת גופי רישוי ופיקוח בהלימה לדרישות שהתפתחו עם חלוף השנים ובהתאם להכרח פוליטי באותה עת. בשל זאת, אפשר להבחין באי הומוגניות בסמכויות משרדי הממשלה השונים ורשויות כפופות אליהם או עצמאיות בחלקן.

מה זה רגולציה ?

שר האוצר, משה כחלון, ביצע באחרונה הליך למינוי שני רגולטור על, שהמטרה של זה הינה שהם יהיו אחראים – האחד על התחרות וההגנה על הצרכן, ואילו השני על היציבות. הינם עשויים להחליף, לפי משנתו, את רגולטורים ענפיים שנמצאים במציאות העכשווית באלמנט של הפיננסים – המפקח על הבנקים, רשות ניירות ערך והמפקח על שוק ההון והביטוח. לפחות במתכונת שבה הוצעה, עסקינן הודות רפורמה, אשר עשויה לגרום לשיתוק המערכת ולהסבת נזק בדיוק באינטרסים שעליהם היא מתיימרת להגן – יציבות ותחרות. הצעתו של שר האוצר, משה כחלון, מושתתת, לפני כל זאת, על התעלמות מכמה עובדות ניכרות, לרבות – העובדה שהיבטי היציבות והתחרות ביחס לכל גוף מפוקח, הם היבטים שלובים שפעמים רבות קשה, ואף בלתי אפשרי, לפצל ביניהם. העובדה שהתשתית לכל רגולציה עצמאית הינה ידע ומומחיות אל מול הענף והתחום המפוקח; העובדה שהשגת יציבות ותחרות תלויה תלות ישירה בידע ומומחיות הנדרשים הללו.

רגולציה פירוש –

לכל תחום וגוף מפוקח קיימים תוכן, מאפיינים, צרכים ודינמיקה, ספציפיים משלו. רגולטור נדרש להוביל בכל האלמנטים הללו וכן להיות מסוגל לקיים אינטראקציה מקצועית שוטפת עם אנשי המקצוע בגוף המפוקח. באופן זה, לדוגמה, למפקח על הבנקים נדרשת להיות התמצאות, הבנה וראייה לעומק ולרוחב, של תחום הבנקאות והתאגידים הבנקאיים, כתנאי לקיום רגולציה מקצועית מתאימה ולשמירה יעילה על יציבות ותחרות. האחדת תחומי פיקוח ורגולטורים, עשויה להגיע, באופן וודאי, על חשבון כל אלה ולהסב נזק אף לתכני הרגולציה לגופם ואף ליציבות ובתחרות.

מזה רגולציה?

המדינה קבעה כללים ומגבלות על פעילות שמבצעים גופים עסקיים במסגרת כלכלת השוק , ומפקחת על קיומם של כללים ומגבלות אלה . אלו הן רגולציות , ויעדה של כלי מדיניות זה הינה לשמור על אזרחי מדינת ישראל מפאת כל מיני סיטואציות של כשלי שוק , שבהם התחרות עשויה לפגוע בצרכנים . באופן זה, למשל – מדינת ישראל קבעה כל מיני תקנים, אשר חלים על יצרני תרופות, שהיעד שלהם לדאוג לזאת כי התחרות בין כל מיני יצרנים אינה תסב לירידה בטיב התרופות ולפגיעה בצרכנים ; המדינה קבעה חוקים, אשר מונעים מן היצרנים של מוצרים זהים לתאם ביניהם עלויות ובצורה הזאת לפגוע בתחרות שיעדה הפחתת עלויות .

מידע מקצועי נוסף שיכול לעניין אותך

רגולציה

רגולטור ויקיפדיה – ההתפתחות של הרגולציה במדינת ישראל אינה התרחשה תוך פרוצדורה מסודרת ובחשיבה ארגונית כוללת. החל בשנות ההקמה הראשונות של מדינת ישראל רוב אמצעי

קרא עוד »

פנסיה נט

מה הינו פשר הדבר של פנסיה נט? קרן גמל נט פנסיה מהווה תכנית שמעניקה פתרון לשלוש סיטואציות של חיים. היעד הראשי של גמל נט קרנות פנסיה

קרא עוד »

פורטל סוכנים

מה עונה להגדרה של סוכן ביטוח? סוכן ביטוח הינו מי שמתעסק ברישיון במכירה של פוליסות ביטוח, אותן מנפיקות חברות הביטוח, ואף הינו נותן עזרה התחלתית

קרא עוד »

מסמך הנמקה

נושא החיסכון הפנסיוני הביא מאז ומעולם בלבול והסתייגות אצל תושבי מדינת ישראל, אשר לא בקיאים בענף הנ"ל. משרד האוצר הבין את הבעיה ועשה מהלכים אשר

קרא עוד »

מסלקה פנסיונית

מה הינה המסלקה הפ​​נסיונית? מסלקה פנסיונית משרד האוצר הינה מיזם שיזם משרד האוצר, על מנת לתת בידכם אפשרות של העברת מידע בשלמותו בהיבט כל החסכונות

קרא עוד »

מינוי סוכן

מינוי סוכן הראל בריאות – ​​ביכולתכם, בתור מבוטחים באחת מן פוליסות ביטוח הבריאות של חברת הראל, למנות סוכן ביטוח חדש, בהתאם לדרישתכם, שיטפל בשבילכם בפוליסת

קרא עוד »