מסמך הנמקה

נושא החיסכון הפנסיוני הביא מאז ומעולם בלבול והסתייגות אצל תושבי מדינת ישראל, אשר לא בקיאים בענף הנ"ל. משרד האוצר הבין את הבעיה ועשה מהלכים אשר יעדם לפשט ולהנגיש לקהל הרב שרוצה לרכוש ביטוחים את האינפורמציה המסועפת הזאת. אחת מן הפעולות שננקטו הינה הבקשה מכל מומחה פנסיוני, אשר ממליץ לקהל היעד שלו על מוצר ספציפי – להעניק לו טופס הנמקה חדש, אשר נוסח על ידי משרד האוצר, ובמהלכו יובהר לקהל הרחב, בשפה קלה ומובנת למה ההמלצה שלו הכי מיטבית לדרישות שלו בתחום מסוים של ביטוח . הוראה זאת שמסר משרד האוצר נכנסה לתוקפה במהלך חודש יולי, בשנת 2017.

מה הינו מסמך הנמקה חדש?

חיסכון פנסיוני מהווה אחד מן החסכונות הכי משמעותיים של כל עובד, אף עובד שכיר ואף עובד עצמאי. למשך כל שנות העבודה הנכם מפקידים מדי חודש סכום מכובד לפנסיית החובה שלכם, וממון זה יהווה לכם שימוש כהכנסה – בהיבט של קצבה מדי חודש בגיל הפרישה שלכם. בשל כך, משמעותי ביותר להתעדכן בדוחות הרבעוניים והשנתיים שמגיעים אליכם מן הגוף המוסדי, המורכבים מפירוט בהיבט של כיסוי ביטוחי, תשואות, דמי ניהול, מסלולים, וכיוצא בכך. בהלימה לאינפורמציה שמסרתם, המומחה הפנסיוני מחויב לבחון איזה מוצרי חיסכון פנסיוני קיימים לכם ולהמליץ עבורכם על מוצרי חיסכון וביטוח אחרים ועדיפים – במידה וקיימים כאלו. בתום פגישת הייעוץ מחויב המומחה הפנסיוני, בהתאם לחוק, לתת לכם מסמך סיכום של הייעוץ, שמכונה מסמך הנמקה. מסמך הנמקה הינו טופס, אשר מורכב מסיכום של כל מה שנאמר בפגישה, כולל המצב שלכם, ההמלצות של המומחה הפנסיוני ולסיום – הנימוקים שלו להמלצות. הסברים אלו נדרשים להיות מנוסחים בצורה נהירה וקלה, באופן כזה שיהיה באפשרותכם לעשות החלטה נבונה בהיבט של העתיד הפנסיוני שלכם. בשלהי הטופס תוצג טבלה, אשר מראה את התוצאות של הפגישה שלכם.

סוגי חוזר מסמך הנמקה – מסמך מלא ומסמך ממוקד

החוזר שפרסם משרד האוצר בנושא הלה קבע נוסח מקיף ומחייב למסמך הנמקה חדש, מתוך היעד להקל עליכם להתמודד עם מידת המידע שהועברה אליכם ולהפעיל שיקול דעת עצמאי כדי להחליט במידה וההמלצה שתקבלו אכן מיטבית בשבילכם. עשיית שימוש בנוסח מסמך ההנמקה המלא הינו מחויב המציאות, כאשר עסקינן הודות פגישה שנוגעת לפרישה לפנסיה, במצב של שינוי במצבכם המשפחתי, שבמקרה בו אף פעם אין הועבר אליכם טופס הנמקה, במידה ודרשתם משיכת כספים בסכום רב, או כאשר מדובר בפגישה התחלתית עם הסוכן או היועץ. במידה ולא עסקינן הודות אחד מן המצבים האלו, והנכם לא מתנגדים לזאת, אפשר כי די במסמך הנמקה ממוקד . בהלימה להנחיות משרד האוצר, היועץ צריך לספק לכם הבהרה ברורה על מונחים מקצועיים, באופן כזה שההנמקה שנמסרת לוכם והשיקולים שעמדו בבסיסה יהיו נהירים לכם כהלכה. אין ההנמקה עשויה להגיע במונחים כלליים או גורפים.

 

מידע מקצועי נוסף שיכול לעניין אותך

רגולציה

רגולטור ויקיפדיה – ההתפתחות של הרגולציה במדינת ישראל אינה התרחשה תוך פרוצדורה מסודרת ובחשיבה ארגונית כוללת. החל בשנות ההקמה הראשונות של מדינת ישראל רוב אמצעי

קרא עוד »

פנסיה נט

מה הינו פשר הדבר של פנסיה נט? קרן גמל נט פנסיה מהווה תכנית שמעניקה פתרון לשלוש סיטואציות של חיים. היעד הראשי של גמל נט קרנות פנסיה

קרא עוד »

פורטל סוכנים

מה עונה להגדרה של סוכן ביטוח? סוכן ביטוח הינו מי שמתעסק ברישיון במכירה של פוליסות ביטוח, אותן מנפיקות חברות הביטוח, ואף הינו נותן עזרה התחלתית

קרא עוד »

מסמך הנמקה

נושא החיסכון הפנסיוני הביא מאז ומעולם בלבול והסתייגות אצל תושבי מדינת ישראל, אשר לא בקיאים בענף הנ"ל. משרד האוצר הבין את הבעיה ועשה מהלכים אשר

קרא עוד »

מסלקה פנסיונית

מה הינה המסלקה הפ​​נסיונית? מסלקה פנסיונית משרד האוצר הינה מיזם שיזם משרד האוצר, על מנת לתת בידכם אפשרות של העברת מידע בשלמותו בהיבט כל החסכונות

קרא עוד »

מינוי סוכן

מינוי סוכן הראל בריאות – ​​ביכולתכם, בתור מבוטחים באחת מן פוליסות ביטוח הבריאות של חברת הראל, למנות סוכן ביטוח חדש, בהתאם לדרישתכם, שיטפל בשבילכם בפוליסת

קרא עוד »