מינוי סוכן

מינוי סוכן הראל בריאות –

​​ביכולתכם, בתור מבוטחים באחת מן פוליסות ביטוח הבריאות של חברת הראל, למנות סוכן ביטוח חדש, בהתאם לדרישתכם, שיטפל בשבילכם בפוליסת ביטוח הבריאות האישית שבאמתחתכם. מינוי סוכן ביטוח חדש נערך על ידי טופס מינוי סוכן הראל, שנותן ייפוי כוח לסוכן המועדף עליכם, כדי שיעבוד בצורה עצמאית או לחלופין מטעם חברת הראל, לטפל בפוליסות שלכם. מינוי סוכן בריאות הראל חדש נערך על ידי מילוי של טופס בקשה למינוי סוכן חדש, המעניק ייפוי כוח לסוכן בו בחרת, על-מנת שיפעל באופן עצמאי או מטעמנו, לטפל בפוליסות שלך.

באפשרותך להגיש בקשה למינוי סוכן חדש בכל עת, באמצעות מילוי טופס מינוי סוכן הראל בריאות, אשר מורכב מן הפרטים שלכם, כמו כן, פרטי הסוכן החדש שבו בחרתם. באם דרישתכם הינה כי יבוצע מינוי של סוכן הביטוח רק עבור הפוליסה שבידכם, עליכם למלא טופס מינוי סוכן בפוליסת ביטוח בריאות ולכתוב במידה ודרישתכם למנותו בשביל כל פוליסות ביטוח הבריאות שרשום על שמכם או בשביל טיפול בפוליסות ייעודיות, הדבר תוך כדי ציון מספרי הפוליסות שהנכם דורשים שיעברו לטיפול הסוכן החדש. במצב אשר בו הנכם מעוניינים במינוי של סוכן לטיפול בפוליסות בשביל קרובי משפחה שהם בגירים, צריך לציין את שמותיהם ולהחתים אותם על אותו הטופס (בסמוך לחתימתך.

מינוי סוכן מגדל –

קודם כל יש למלא פרטים על גבי טופס מינוי סוכן מגדל, כי אז יתאמו עבורכם סוכן הכי מתאים לכם. אחר כך, אחד מן המקצועיים של חברת מגדל יפנה אליכם דרך הטלפון שציינתם וינסה לסייע לכם.  ייצרו עמכם קשר על מנת לשמוע הודות החוויה שלכם ולוודא כיצד ניתן לסייע לכם.

מינוי סוכן כלל –

כלל חברה לביטוח בע"מ מהווה חלק מקבוצת כלל, אשר חיה ובועטת במדינת ישראל ובמרחבי תבל.  עובדים אצלה כ- ארבעת אלפים ומאתיים עובדים והינה משווקת את המוצרים שלה על ידי כ- אלפיים סוכני ביטוח. כלל ביטוח מעניקה מנעד רחב של שירותים ומוצרים ללקוחות פרטיים ועסקיים כאחד. כל הנ"ל מעמידים את החברה בצמרת קבוצות הביטוח בישראל. מינוי הסוכן ביטוח נעשה על ידי טופס מינוי סוכן כלל מן אתר החברה.

מינוי סוכן הפניקס –

לשם קבלת מידע על הפוליסה/ות המצויות/ות למועמד לביטוח, לצורך ביצוע הליך כלל מינוי סוכן, כמו שמתבקש בחוזר צירוף לביטוח (2016-1-7), קיימת ביכולתכם אפשרות לפנות לכתובת המייל של אתר פניקס. הנכם נדרשים להוסיף לפנייה שלכם טופס ייפוי כוח לטופס הנדרש ולכתוב עבור איזה פוליסות מבוקש המידע.

מינוי סוכן הפניקס בריאות –

חבילות בריאות שלי של חברת הפניקס מורכבות מכיסויים הכרחיים ומותאמות לפי גיל ומצבו המשפחתי של המבוטח בעת ההצטרפות.  החבילות הללו פותחו על תשתית של ניסיון התביעות הרחב של חברת הפניקס בתחום הבריאות והבנת הצרכים הרפואיים בכל שלב בחיים. מינוי הסוכן מתבצע בפנייה בטופס מקוון באתר האינטרנט של חברת הפניקס.

מינוי סוכן מנורה –

במטרה לייעל את תהליכי העבודה, קבע הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במסגרת חוזר שעניינו ייפוי כוח לבעל רישיון, מבנה אחיד לטופס ייפוי כוח. באמצעות טופס מינוי סוכן מנורה הנכם עשויים ליפות את כוחו של בעל רישיון לקבל מידע אודות מוצר פנסיוני המנוהל עבורו בגוף מוסדי או להעביר בקשות בשמו במסגרת ייעוץ או שיווק פנסיוני מתמשך.

מידע מקצועי נוסף שיכול לעניין אותך

רגולציה

רגולטור ויקיפדיה – ההתפתחות של הרגולציה במדינת ישראל אינה התרחשה תוך פרוצדורה מסודרת ובחשיבה ארגונית כוללת. החל בשנות ההקמה הראשונות של מדינת ישראל רוב אמצעי

קרא עוד »

פנסיה נט

מה הינו פשר הדבר של פנסיה נט? קרן גמל נט פנסיה מהווה תכנית שמעניקה פתרון לשלוש סיטואציות של חיים. היעד הראשי של גמל נט קרנות פנסיה

קרא עוד »

פורטל סוכנים

מה עונה להגדרה של סוכן ביטוח? סוכן ביטוח הינו מי שמתעסק ברישיון במכירה של פוליסות ביטוח, אותן מנפיקות חברות הביטוח, ואף הינו נותן עזרה התחלתית

קרא עוד »

מסמך הנמקה

נושא החיסכון הפנסיוני הביא מאז ומעולם בלבול והסתייגות אצל תושבי מדינת ישראל, אשר לא בקיאים בענף הנ"ל. משרד האוצר הבין את הבעיה ועשה מהלכים אשר

קרא עוד »

מסלקה פנסיונית

מה הינה המסלקה הפ​​נסיונית? מסלקה פנסיונית משרד האוצר הינה מיזם שיזם משרד האוצר, על מנת לתת בידכם אפשרות של העברת מידע בשלמותו בהיבט כל החסכונות

קרא עוד »

מינוי סוכן

מינוי סוכן הראל בריאות – ​​ביכולתכם, בתור מבוטחים באחת מן פוליסות ביטוח הבריאות של חברת הראל, למנות סוכן ביטוח חדש, בהתאם לדרישתכם, שיטפל בשבילכם בפוליסת

קרא עוד »