גמל נט

גמל נט

מערכת גמל נט משרד האוצר נוסדה במהלך שנת 1999.  הינה בעצם מהווה בסיס נתונים המקיף את כל תחום הגמל במדינת ישראל מעת היווסדה וכלה במציאות העכשווית. גמל נט קרנות השתלמות מורכבת מפרמטרים חודשיים, אשר מוענקים עבורה מן הגופים אשר מנהלים בשבילכם את ההון של קרנות השתלמות, קופות התגמולים, או לחלופין את ההון של קופות הפיצויים. המאגר של הנתונים הלה מטרתו לעזור לגולש לערוך השוואה בין ביצועי גמל נט השתלמות   לבין כל מיני קופות גמל , לבדוק את מוטיב הרכב הנכסים שלהן ולאמוד את מידת הסיכון שלהן.  גמל נט פנסיה, חרף זאת שהיא קיימת עבור עשיית שימוש של כלל הציבור ברחבי מדינת ישראל, מבקשת מן הגולש מידה רבה של ידע והבנה בשוק ההון, על מנת להסיק את המסקנות המיטביות. נכון לשלהי שנת 2011, בהתאם לנתונים שהפיצה רשות שוק ההון במשרד האוצר, קיימים כשמונים ושניים בתי עסק, אשר מנהלים כ- מאתיים וחמישים קופות גמל.  כל הכמות הרבה הזאת של בתי עסק, מתנהלת בכמה עשרות של נתיבי השקעה בעלי פרופיל סיכון אחר ואפיק השקעות מרכזי שונה. חלק מהן מגביל את עצמו לניהול כספי עמיתים מסקטור ספציפי או העובדים אצל מעסיק כל שהוא. לחלק מהן קיימת מגבלה של תקנון, אשר כופה עליהן בכל עת אחזקה של כל מיני נכסים פיננסים, או שהן נמנעות מאחזקה כזאת, ולחלק מהן קיימת גם מדיניות של השקעות עבור הרבה זמן, אשר מבדילה אותן מכל מיני קופות, אף במידה והן לא רשומות בתקנון.

מה הינם ההבדלים בין גמל נט קופות גמל לבין קרן השתלמות נט ?

גמל נט תשואות מאפיין את פרופיל הסיכון של כל הקופות, בהלימה לתקנון ולמדיניות ההשקעות שלהן ומאגד אותן לכדי שלוש קבוצות של סיכון, נמוכה, בינונית וגבוהה. על מנת להגדיל את הדיוק באפיון מידת הסיכון הנדרשת של הגולש, גמל נט אלטשולר שחם עורך עבור כל מידת סיכון עוד סיווג – גמל נט קרן השתלמות אוסף את כל הקופות הרלוונטיות לכמה סוגים של התמחות, אשר שונים זה מזה, באפיק ההשקעות הראשי שלהן. כמו למשל, קופה שמתמחה באגרות חוב ממשלתיות אל מול קופה המתמחה באגרות חוב כלליות. הרוב המכריע של כספי קרן השתלמות נט במדינת ישראל מושקע בקופות גמל בלי כל נתיב של השקעה ראשית, בשיעור של כתשעים וחמישה אחוז. הקופות הללו של גמל נט של משרד האוצר,  שנקראות קופות כלליות, מאופיינות במדיניות השקעות שנותנת בידי מנהל ההשקעות של הקופה שיקול דעת רב איך לבזר את השקעות הקופה בין אגרות חוב ממשלתיות, אגרות חוב קונצרניות ומניות.
על מנת להגביר את הדיוק ולהיטיב את טיב ההשוואה בין הקופות האלו, ביצענו להן עוד הפרדה לקופות אשר מנהלות נכסים בהיקף רב, למעלה מן –חמש מאות מיליון ₪ וקופות המנהלות נכסים בהיקף מועט מ-  חמש מאות מיליון ₪.

עכשיו, כאשר קופות הגמל וקרנות ההשתלמות, בעלות אותה מידת סיכון ואותו נתיב של השקעות ראשי מאוגדות באותו סוג, אפשר לבצע השוואה בין פרמטרים משנים קודמות שלהן ולהבחין מי מבניהן ניהל את השקעותיו בצורה הכי מיטבית – מי הצליח להביא לעמיתיו את התשואה הכי רבה ומי מבצע זאת באופן הכי מיטבי אל מול סיכון על ידי עשיית שימוש במדד שארפ.

מידע מקצועי נוסף שיכול לעניין אותך

רגולציה

רגולטור ויקיפדיה – ההתפתחות של הרגולציה במדינת ישראל אינה התרחשה תוך פרוצדורה מסודרת ובחשיבה ארגונית כוללת. החל בשנות ההקמה הראשונות של מדינת ישראל רוב אמצעי

קרא עוד »

פנסיה נט

מה הינו פשר הדבר של פנסיה נט? קרן גמל נט פנסיה מהווה תכנית שמעניקה פתרון לשלוש סיטואציות של חיים. היעד הראשי של גמל נט קרנות פנסיה

קרא עוד »

פורטל סוכנים

מה עונה להגדרה של סוכן ביטוח? סוכן ביטוח הינו מי שמתעסק ברישיון במכירה של פוליסות ביטוח, אותן מנפיקות חברות הביטוח, ואף הינו נותן עזרה התחלתית

קרא עוד »

מסמך הנמקה

נושא החיסכון הפנסיוני הביא מאז ומעולם בלבול והסתייגות אצל תושבי מדינת ישראל, אשר לא בקיאים בענף הנ"ל. משרד האוצר הבין את הבעיה ועשה מהלכים אשר

קרא עוד »

מסלקה פנסיונית

מה הינה המסלקה הפ​​נסיונית? מסלקה פנסיונית משרד האוצר הינה מיזם שיזם משרד האוצר, על מנת לתת בידכם אפשרות של העברת מידע בשלמותו בהיבט כל החסכונות

קרא עוד »

מינוי סוכן

מינוי סוכן הראל בריאות – ​​ביכולתכם, בתור מבוטחים באחת מן פוליסות ביטוח הבריאות של חברת הראל, למנות סוכן ביטוח חדש, בהתאם לדרישתכם, שיטפל בשבילכם בפוליסת

קרא עוד »