גילוי נאות

פוליסת ביטוח פרטי הינה לרוב ארוכה ורוויית סעיפים ותתי סעיפים, אבל קיימת בה נקודת אור שמכונה גילוי נאות.

מה הינו טופס גילוי נאות?

גילוי נאות מהווה תקציר של תנאי הפוליסה שחברות הביטוח נדרשות לפרסם. הינו מורכב מן הכיסויים והתנאים באופן כללי, ואף מופיע כחלק מהפוליסה המלאה. לפעמים הינו מוצג אף בנפרד ממנה עבור הנוחיות שלכם. בטרם שהנכם מבצעים קניית פוליסת ביטוח פרטי, משמעותי ביותר להתחיל בקריאת הגילוי הנאות. באפשרותכם להבין את עיקרי הפוליסה, ובמידה והינה נראית הולמת את הדרישות שלכם. במידה כי גילוי נאות תאונות אישיות הראל סביר בעינכם, כדאי לכם לעיין בפוליסה לכל אורכה. פוליסות ביטוח, ובפרט התחום של הגילוי הנאות, מופיעות בשפה של עולם הביטוח.

קודם כל, ביטוח פרטי או ביטוח קבוצתי יכול להכיל כל מיני כיסויים אשר נמצאים אף בביטוחים המשלימים של קופת חולים והם מכונים שב"ן או בסל הבריאות של מדינת ישראל. בחלק הגילוי הנאות של הפוליסה, מציינים האם הכיסוי קיים אף בשב"ן או בסל הבריאות.

מה זה גילוי נאות?

גילוי נאות של פרטי העסקה הנו אלמנט הכרחי לרטכש בזמן קניית תכנית ביטוח ותוכנית ביטוח חיים בפרט.

הבהרת פרטי העסקה הביטוחית תתרום להוגנות העסקה, שכלול השוק ותעצים את יכולתו של המבוטח לבחור את הפוליסה ההולמת בשבילו בהתאם לדרישות הביטוחיות.

חוזר פרסום והמחשה בפוליסות ביטוח חיים ובריאות – 2001/19 עוסק בחובת המבטח וסוכן הביטוח לשמור על ענייני המבוטחים ובאחריותם לתיאור מטעה. החוזר קובע, בין היתר, נהלים לפרסום והמחשה באמצעות מבטח וסוכן ביטוח. החוזר מחייב בין היתר את המבטח ואת סוכן הביטוח לצרף המחשה לכל פוליסה עם מרכיב חיסכון בהתאם לכללים המפורטים בחוזר בין השאר לעניין אופן חישוב התחזית לחסכון לתום תקופה, אופן הצגת מקדמי הקצבה (מובטחים/לא מובטחים) וכו'. חוזר גילוי נאות קובע מתכונת להצגת הפרמטרים, הנתונים לחיסכון וההנחות שבבסיס ההמחשה כאמור לעיל.

אופן ההצגה למבוטח על פי חוק גילוי נאות –

סוכן הביטוח והמבטח ימלאו וימסרו למבוטח במעמד מילוי הצעת הביטוח ובעת הנפקת הפוליסה  טופס גילוי נאות דוגמא בנוסח הקבוע בנספח המצורף. ההמחשה תיעשה במתכונת הומוגנית בהתאם לקבוע בחוזר הספציפי ותתבצע בהתאם לכללים המפורטים בחוזר פרסום והמחשה בפוליסות ביטוח חיים ובריאות- 2001/19 או כל חוזר אחר שיחליפו.

נהלים לסוכן הביטוח ולמבטח בעסקה בלי סוכן ביטוח

  • סוכן הביטוח או מבטח בעסקה בלי סוכן ביטוח, לפי העניין, ימסור למבוטח במעמד מילוי הצעת הביטוח, טופס גילוי נאות בנוסח הקבוע בנספח הקיים אשר על גביו יחתום המבוטח.
  • לאחר שביצע את האמור בסעיף הקודם שלהלן, ימסור סוכן הביטוח למבטח עותק מטופס חוק גילוי נאות רכב משומש, בחתימת המבוטח, כחלק בלתי נפרד מכל הצעה של פוליסת ביטוח.

 

מידע מקצועי נוסף שיכול לעניין אותך

רגולציה

רגולטור ויקיפדיה – ההתפתחות של הרגולציה במדינת ישראל אינה התרחשה תוך פרוצדורה מסודרת ובחשיבה ארגונית כוללת. החל בשנות ההקמה הראשונות של מדינת ישראל רוב אמצעי

קרא עוד »

פנסיה נט

מה הינו פשר הדבר של פנסיה נט? קרן גמל נט פנסיה מהווה תכנית שמעניקה פתרון לשלוש סיטואציות של חיים. היעד הראשי של גמל נט קרנות פנסיה

קרא עוד »

פורטל סוכנים

מה עונה להגדרה של סוכן ביטוח? סוכן ביטוח הינו מי שמתעסק ברישיון במכירה של פוליסות ביטוח, אותן מנפיקות חברות הביטוח, ואף הינו נותן עזרה התחלתית

קרא עוד »

מסמך הנמקה

נושא החיסכון הפנסיוני הביא מאז ומעולם בלבול והסתייגות אצל תושבי מדינת ישראל, אשר לא בקיאים בענף הנ"ל. משרד האוצר הבין את הבעיה ועשה מהלכים אשר

קרא עוד »

מסלקה פנסיונית

מה הינה המסלקה הפ​​נסיונית? מסלקה פנסיונית משרד האוצר הינה מיזם שיזם משרד האוצר, על מנת לתת בידכם אפשרות של העברת מידע בשלמותו בהיבט כל החסכונות

קרא עוד »

מינוי סוכן

מינוי סוכן הראל בריאות – ​​ביכולתכם, בתור מבוטחים באחת מן פוליסות ביטוח הבריאות של חברת הראל, למנות סוכן ביטוח חדש, בהתאם לדרישתכם, שיטפל בשבילכם בפוליסת

קרא עוד »